Αποποίηση Ευθύνης

Αυτός ο ιστότοπος και τα περιεχόμενά του παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας.
Παρόλο που η Sequence έχει προσπαθήσει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο, δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών.
Η Sequence μπορεί να αλλάξει τα περιεχόμενα που είναι διαθέσιμα σε αυτόν τον Ιστότοπο ή τα προϊόντα που αναφέρονται ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.